Köríves mozgás és a harmónia szelleme

Az aikido célja, hogy összhangot teremtsen – összhangot test és lélek között, önmagunk és partnerünk között, összhangot a Mindenség (a Természet) mozgásaival. Az a harcművészet, melynek célja, hogy egészséges legyen a test számára és békés a szellemében, hogy elkerüljük a másokkal való konfliktust, a Természet beszennyezését, hogy elvonatkoztassunk a fizikai erő felhasználásától a vágyaink megvalósításához, hogy a Természettel való eggyé válásra törekedjünk… nem más, mint az aikido. Amikor ero csap össze erővel, azt nevezzük küzdelemnek, illetve konfliktusnak. Az aikido nem erők összecsapása, hanem az erők egyesülése, amely által megoldódhatnak a konfliktusok. Ez a fajta erőátalakulás teszi lehetővé az aikido technikák megszületését.

Bármilyen legyen is a helyzet, az aikido mindig megőrzi ezt az eszmét. Valójában minden harcművészet ugyanazt az eszmét követi.

Az aikido köríves mozdulatokból áll. Ez a mozgás a konfliktusmentesség útja. Az aikido átvesz egy nagy erőt és körpályára vezeti. Erre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy ne kelljen a másik személyt megsebesíteni vagy megölni.

Az aikido nem egyszerű harcművészet, hanem egyedülálló Út a japán kultúra és hagyomány képviseletében. Arra szolgál, hogy világszerte meghonosítsa a japán szellemet. A japán szellem, az igazi japán szív legfőbb elve pedig a Harmónia.

A japán szellem útja nem a versengés. Japán országa “Yamato” néven is ismeretes, vagyis, ahogyan az írásjelek olvashatóak, “nagy harmónia” néven. Ez Japán szíve.

Mindegy, milyen országban, milyen korban élünk, ezt az utat kell követnünk. Tegyünk meg mindent – akárcsak azok, akiknek birtokában van a Japán Szellem -, hogy az aikido elsajátítása során a helyes úton járjunk.

Fujita Masatake

AIKIDOAlapítvány

Aikido Alapítvány Főmenü