Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Jelen tájékoztató a 2018. május 21-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás alapján, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. május 21-ig közzétett állásfoglalásainak figyelembevételével készült. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint (az EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) alapján

A weboldalunk címe: https://www.aikidoalapitvany.hu

Az adatok kezelője:

„Szeretetért, harmóniáért, sportért a tradicionális japán kultúrán keresztül aikido” alapítvány

Rövidített neve: „AIKIDO” alapítvány

Az alapítvány székhelye: 2890 Tata, Kakas u. 75.

Kapcsolat : info@aikidoalapitvany.hu

A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, hogy a honlapot megfelelően tudjuk üzemeltetni. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül, sütik kezeléséről nyilatkoznia kell. A későbbiekben sütikre vonatkozó beállításait felülvizsgálhatja és szándékánek megfelelően mentheti el. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Képmások, fotók : A honlapunkon közzétett képek zöme tömegfelvételnek minősül. Mely szerint a képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja nem egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket.

Mestereink adatai: Mestereink önéletrajzában szereplő személyes adatok és képmásaik az érintett személyek írásos beleegyezésével kerültek publikálásra. (jogalap)

Általános jogi információk: Az Aikido Alapítvány minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.aikidoalapitvany.hu weboldalain közölt minden információ pontos legyen. Ennek ellenére, Az Aikido Alapítvány sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
Az Aikido Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az Aikido Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
Az Aikido Alapítvány nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Az Aikido Alapítvány weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az Aikido Alapítványnak, elfogadja, hogy az Aikido Alapítványnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Aikido Alapítvány az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve, ha erről a felek külön szerződésben másképp rendelkeztek.

A személyes adatok védelme: Az Aikido Alapítvány bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott – személyes adatot a vonatkozó törvények rendelkezései szerint kezel.
Az Aikido Alapítvány tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat, különösen a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR).

Honlapunk nem kér és nem kezel személyes adatokat. Technikai lehetőségeinkhez mérten igyekszünk elkerülni, hogy bármely adatok egy bizonyos személyhez egyértelműen köthetőek legyenek.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Aikido Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Aikido Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Ha ezt véletlenül tette, az adatkezelő értesíteni fogja erről és az adatokat nyomban törli.

Az Aikido Alapítvány kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. Az Aikido Alapítvány nem kér öntől személyes adatokat. A kapcsolati űrlapon megadott nevének nem kell valódi névnek lennie, ugyanakkor e-mail címét és IP címét tárolja a rendszer, szabályaink szerint a hozzászólásra való reakció idejéig. Ez átlagosan néhány nap.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Aikido Alapítvány weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Aikido Alapítvány nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@aikidoalapitvany.hu  e-mail címen lehet bejelenteni.

Az érintett jogai: az érintett személy

  1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  2. kérelmezheti azok helyesbítését,
  3. kérelmezheti azok törlését,
  4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy a rá vonatkozó az adatokat ne töröljük, vagy ne semmisítsük meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljük),
  5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word,  excel vagy XML formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek:

A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@aikidoalapitvany.hu e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet.  Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Kapcsolatfelvételi űrlapokat érintő adatkezelés

     Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A sütik apró, tökéletesen veszélytelen szöveges tartalmú fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Szerzői jog: Az Aikido Alapítvány weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Aikido Alapítvány kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A honlapkészítő használata során a felhasználók által feltöltött fájlok, képek és videók közzététel előtt vizsgálaton esnek át, de csak minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált képeket értesítés nélkül töröljük.
A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll módunkban ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a feltöltőt terhelik. Az Aikido Alapítvány-nak nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. Az üzemeltető jelenlegi ismeretei alapján a honlapkészítővel elkészített weboldalak, és a weboldalunk nem tartalmaz szerzői jogvédett és jogdíj köteles képeket, szövegeket és videókat. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt – az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül – oldalunkról, a honlapkészítővel készített oldalról eltávolítjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Aikido Alapítvány fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Aikido Alapítvány minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

AIKIDOAlapítvány

Aikido Alapítvány Főmenü