Jogi nyilatkozat

Információk: Az Aikido Alapítvány minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.aikidoalapitvany.hu weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, Az Aikido Alapítvány sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
Az Aikido Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az Aikido Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
Az Aikido Alapítvány nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Az Aikido Alapítvány weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az Aikido Alapítványnak, elfogadja, hogy az Aikido Alapítványnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Aikido Alapítvány az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve, ha erről a felek külön szerződésben másképp rendelkeztek.
A személyes adatok védelme: Az Aikido Alapítvány bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.
Az Aikido Alapítvány tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Aikido Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Aikido Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Aikido Alapítvány kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Aikido Alapítvány weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Aikido Alapítvány nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
Szerzői jog: Az Aikido Alapítvány weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Aikido Alapítvány kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A honlapkészítő használata során a felhasználók által feltöltött fájlok, képek és videók közzététel előtt vizsgálaton esnek át, de csak minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált képeket értesítés nélkül töröljük.
A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll módunkban ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a feltöltőt terhelik. Az Aikido Alapítvány-nak nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. Az üzemeltető jelenlegi ismeretei alapján a honlapkészítővel elkészített weboldalak, és a weboldalunk nem tartalmaz szerzői jogvédett és jogdíj köteles képeket, szövegeket és videókat. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt – az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül – oldalunkról, a honlapkészítővel készített oldalról eltávolítjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Aikido Alapítvány fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Aikido Alapítvány minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Aikido Alapítvány Főmenü